MATRÍCULA

Matrícula Ed. Infantil curso 2022/23

O alumnado matriculado para o curso 2022/23 ascende a 76 alumnas e alumanos repartidos en 5 aulas:

Aula de 3 anos A: 14 alumnas/os

Aual de 3 anos B: 14 alumnas/os 

Aula de 4 anos: 16 alumnas/os

Aula de 5 anos A: 16 alumnas/os

Aula de 5 anos B: 16 alumnas/os

Matrícula Ed. Primaria curso 2022/23

No curso 2022/23, hai matriculados 205 alumnas e alumnos en Educación Primaria repartidos en 12 aulas:

– 1ºA: 17 alumnas/os

– 1ºB: 17 alumnas/os

– 2ºA: 17 alumnas/os

– 2ºB: 14 alumnas/os

– 3ºA: 15 alumnas/os

– 4º4: 22 alumnas/os

– 4ºB: 22 alumnas/os

– 5º4: 17 alumnas/os

– 5ºB: 18 alumnas/os

– 6ºA: 17 alumnas/os

– 6ºB: 15 alumnas/os