Resultado Enquisa

En caso de xornada continua realizarei uso do comedor?

Nota: A enquisa actualízase automaticamente cada 5 minutos.