O CENTRO

O horario lectivo do centro é o seguinte:

Meses de outubro a maio: 9:45 – 13:15 e 15:00 – 16:30.

Meses de xuño e setembro: 9:45 – 14:15 (luns 15:30 – 16:30). Saída autobuses 15:30 (excepto luns)

Hai un servizo de coidado polas mañás de 7:30 a 9:35.

As actividades extraescolares lévanse a cabo entre as 16:30 e as 20:00.