Retos de Polos Creativos

A xestión sostible dos refugallos e a súa utilización como materia prima en procesos de fabricación é unha das claves da economía circular sostible. Permite avanzar na formación nos obxectivos da Axenda 2030 e un numerosos aspectos curriculares, tanto transversáis como de diferentes materias. Esta xestión supón un claro exemplo da boa práctica educativa porque contribúe ao desenvolvemento de competencias por parte do alumnado.