Representantes electos na constitución do Consello Escolar

Nas eleccións celebradas o día 24 de novembro de 2021, segundo a Resolución do 20 de setembro de 2021 (DOG de 29 de setembro de 2021) resultaron electos:

 • PND:
  • José Luís Giménez Domínguez
 • Profesorado:  
  •  Sara Rodríguez Pereiro
  • Yago Ríos Liz
  • Eva María Redondo Valín
  • Mónica González Devesa
  • Raquel López Pérez
 • Nais/Pais:
  • Manuel José Barrós Veiga
  • Isabel Manteiga Moar