Protocolo COVID para o curso 21-22

A Consellería de Educación publicou o novo protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensiono non universitario de Galicia para o curso 21-22

Esta é a versión xenérica que cada centro deberá adaptar á súa propia realidade e que publicamos para o seu coñecemento.

Na primeira quincena de setembro publicarase a adaptación deste protocolo ao noso centro unha vez aprobado pola administración.