INSTRUCCIÓN COMEDOR CURSO 2021/22

Unha vez publicada a instrucción 2 de 2021 que regulará durante o curso 2021/22 o comedor escolar poñemos a vosa disposición o texto da mesma.

Para ser usuario do comedor é imprescindible entregar por correo electrónico ou na secretaría do Colexio, debidamente cuberto e asinado polos pais e membros da unidade familiar maiores de idade, o Anexo II de Autodeclaración. Aqui dispón dunha axuda para cubrir o cálculo do pagamento

Entregarase ata o día 14 de xullo en horario de 10 a 13 horas.