BANCO DE LIBROS

O Banco de Libros ten o obxectivo de recoller, comprar, reciclar e repartir os libros de texto que se poden reutilizar en mais dun curso académico.

Para asociarse ao Banco e Libros ou resolver dúbidas sobre o seu funcionamento podedes enviar un correo electrónico a:

bancodelibros@anpasanmarcos.es