Aviso! FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

PERÍODO: do 19 ao 30 de xuño

Horario: de 9:00 h ata 13:30 horas.

Documentación necesaria:

  • Fotocopia do carné de vacinacións
  • Fotocopia tarxeta sanitaria do alumno/a
  • 2 fotos tamaño carnet.